O nás

Naše mise

Naše vize

Kdo jsme a co děláme

Jsme Grade Medical, distributor inovativních zdravotnických prostředků pro hojení ran. Soustředíme se na produkty s vysokou přidanou hodnotou, proto neustále sledujeme oblast výzkumu a vývoje v oblasti léčby ran.

Mezi naše stěžejní produkty patří řada krytí StopBac, která díky unikátnímu výrobnímu postupu a nanotechnologii založené na kationtech stříbra přináší výjimečně silný antimikrobiální efekt a s ním i výborné výsledky v oblasti hojení ran.

Naše společnost čerpá veřejnou podporu z projektů, více informací zde

Certifikát ISO 13485 k nahlédnutí zde

Pro zdravotníky

Hlavní činností naší společnosti Grade Medical je poskytovat kvalitní zdravotnické prostředky k hojení ran a dodávat je do zdravotnických zařízení pro využití lékařům a sestřičkám.

Zajišťujeme pro vás dodávky špičkových produktů a s tím spojený servis. Vysoká kvalita výrobků, individuální a flexibilní přístup, možnost proškolení zdravotnického personálu a spolehlivost dodávek jsou pro nás klíčové, stejně jako navázání dlouhodobého partnerského vztahu. Považujeme za naše poslání a morální povinnost dodávat co nejkvalitnější produkty, které jednak zlepší a zefektivní léčbu ran pacientům, ale zároveň budou v oblasti manipulace a vlastností co nevhodnější i pro vás, zdravotníky.

Portfolio produktů určených pro zdravotnická zařízení naleznete níže. Naší stěžejní řadou je krytí ran StopBac STERILE, které obsahuje jak preventivní adhezivní náplasti na pooperační rány, tak kompresy pro léčbu ran chronických. Pomocí svého dlouhodobého antimikrobiálního účinku zabraňuje StopBac vzniku infekce a představuje tak ideální preventivní bariérovou ochranu proti kontaminaci rány. Současně zmírňuje již existující infekční komplikace, díky čemuž zajišťuje efektivní způsob léčby, který lépe pomáhá pacientovi, přispívá k rychlejšímu a efektivnějšímu zhojení rány a šetří náklady zdravotnickým zařízením.

Máte-li zájem dozvědět se více informací o našich zdravotnických prostředcích a o nabízených službách pro zdravotníky, chcete-li zaslat vzorky produktů k vyzkoušení nebo rovnou zadat objednávku, prosíme neváhejte se na nás obrátit. Rádi vám vyjdeme maximálně vstříc.

Krytí ran

Řada StopBac STERILE je moderní antibakteriální krytí určené k hojení ran. Díky unikátnímu výrobnímu postupu a vlastní využité nanotechnologii založené na kationtech stříbra přináší výjimečně silný antimikrobiální efekt zabraňující kontaminaci rány a snižující infekční komplikace.  Díky této technologii vytváří StopBac ideální preventivní bariérovou ochranu rány proti komplikacím při jejím hojení.

StopBac tak přináší novou vhodnou alternativu na poli krytí ran, jelikož oproti prostému krytí představuje nákladově efektivnější způsob léčby, poskytuje dlouhodobý antimikrobiální účinek a současně je cenově velmi dostupný.

CHIRURGICKÉ ADHEZIVNÍ KRYTÍ STOPBAC STERILE

 • ideální krytí pro prevenci komplikací při hojení ran
 • vhodné pro akutní a pooperační rány
 • snižuje riziko vzniku infekce a zabraňuje vzniku infekčních komplikací při hojení rány

CHIRURGICKÉ ADHEZIVNÍ KRYTÍ STOPBAC STERILE AQUASTOP

 • poskytuje stejnou preventivní ochranu jako standardní verze
 • voděodolné provedení – umožňuje hygienu pacienta při ponechání krytí na ráně
 • adhezivní zóna je průhledná a umožňuje vizuální kontrolu okolí rány

STOPBAC STERILE KOMPRES NA CHRONICKÉ RÁNY

 • vhodné pro léčbu chronických ran
 • pro rány s potenciálním infektem či rány již infikované
 • poskytuje dlouhodobý a rovnoměrný antimikrobiální účinek
 • vhodná náhrada za vlhké krytí se stříbrem

INTRAVENÓZNÍ KRYTÍ STOPBAC STERILE IV A DRAIN

 • krytí pro katetry, kanyly, drény
 • prevence proti patogenům
 • efektivní i v případě přítomnosti krve
 • proti kontaminaci a zarudnutí
 • dostupné i ve voděodolné variantě

VLHKÉ HOJENÍ STOPBAC STERILE CEL

 • vhodné pro léčbu chronických ran
 • vláknitý textilní materiál z modifikované celulózy
 • kyselé pH v kontaktu s ránou
 • pro ošetřování ran vyžadující vyšší absorpční kapacitu

LÉKÁRENSKÉ BALENÍ STOPBAC STERILE

Řadu StopBac STERILE  o rozměrech 7,5 x 5 cm dodáváme také do lékáren v balení po 4 kusech. StopBac STERILE nabízí antibakteriální hojivé náplasti se stříbrem vyvinuté k ošetření drobných poranění i hlubších a špatně se hojících ran. Jsou vhodným produktem pro pacienty, kteří nepotřebují navštívit služby lékaře a chtějí si sami ošetřit drobný defekt

Technologie

Našim partnerům poskytujeme vlastní technologická zářízení v podobě laboratoří i nejmodernějšího technologického vybavení. Jsme přední organizací v tomto oboru a rádi budeme vašim partnerem pro oblast výzkumu, vývoje, prototypování a výroby.

Disponujeme moderním inteligentním strojním vybavením. Z velkých strojních zařízení můžeme jmenovat například vlastní modulární linku na modifikaci substrátu účinnou látkou, linku na výrobu náplastí, plotter nebo paspulátor na dělení rolí. Současně disponujeme vlastním laboratorním vybavením pro účely výzkumu a vývoje. Stroje si ve většině případů sami navrhujeme i vyvíjíme tak, aby přesně odpovídaly našim potřebám a nejmodernějším postupům.

Modifikace textilních materiálů

Pro naše partnery i nové zákazníky nabízíme úpravu textilních materiálů a filmů nánosem vrstev pomocí technologie modifikace namáčení, sprejové atomizace nebo elektrostatického zvlákňování.

Naše technologie umožňuje kontinuální modifikaci substrátů vyrobených ze širokého spektra materiálů – textilní materiály tkané i netkané povahy (airlaid, spundbond, meltblown), deriváty celulózy, polymléčná kyselina, polyestery, polypropylen, polyetylen, polyamidy, fólie (např. PLA a PVA fólie), perforované fólie, pěnové materiály a další materiály běžně používané v textilním průmyslu se zaměřením na zdravotnictví.

Modifikaci je možné provádět za využití různorodých látek. Jedná se zejména o modifikaci za využití vodných a nevodných roztoků, a to jak technologií fluár (namáčení), tak i technologií válečkování.

Koncept výrobního postupu je modulární a umožňuje variabilní uspořádání stroje pro dosažení modifikační strategie dle požadavků zákazníka.

Modifikace pomocí sprejové atomizace:

Nabízíme modifikaci nejvyspělejší technologií s elektricky regulovanou sprejovací tryskou umožňující efektivní nános i minimálního množství polymeru. Systém dokáže nanášet vodní a nevodní roztoky včetně polymerních systémů a umožňuje efektivní a rychlou modifikaci textilií.

Modifikace pomocí elektrostatického zvlákňování, výroba nanovláken:

Zařízení využívá dvojici elektrod. Při zvlákňování dochází k tvorbě vlákenné sítě s průměrem až stovek nanometrů dle druhu polymeru a jeho vlastností. Tato metoda dále umožňuje i nános tenkých vrstev polymerů a tvorbu částic v režimu elektrohydrodynamické atomizace.

Textilie StopBac a StopBac Nano s antimikrobiální úpravou

Jelikož se dlouhodobě věnujeme výzkumu a vývoji nanotechnologií a antimikrobiálních solů, využili jsme své dosavadní know-how a vývojové kapacity k tomu, abychom maximálně pomohli v boji proti koronavirům.

Výsledkem naší práce je nově vyvinutá textilie StopBac s antimikrobiální úpravou.

Textilie ve dvou provedeních – StopBac a StopBac Nano. 

Textilie StopBac je typu meltblown a je testována nezávislou akreditovanou zkušební laboratoří na účinnosti zachycení částic podle normy ČSN EN 149+A1 a to s výslednou účinností v průměru 97 %. Textilii StopBac navíc modifikujeme technologií sprejové atomizace nanovrstvou našeho patentovaného solu StopBac s obsahem částic stříbra. Částice stříbra působí antimikrobiálně, přičemž sol má testovanou antimikrobiální účinnost nezávislou akreditovanou laboratoří na 99,99 %.

Díky našemu nanotechnologickému řešení tak textilie nejen filtruje, ale navíc obsahuje antimikrobiální působení, které přispívá k zlepšení prostředí a likvidaci mikrobů usazovaných na jejím povrchu. Textilii StopBac jsme schopni dodávat v rolích o šířce 80 cm a návinu min. 100 metrů.

Vedle výše zmíněné 1. generace textilie jsme vyvinuli i 2. generaci s názvem StopBac Nano, která obsahuje navíc i nanovlákennou úpravu. Tato varianta je proto ve složení nanovlákno – meltblown – modifikace solem s obsahem částic stříbra. Nabízí ještě lepší filtrační schopnosti.

O našich textiliích můžete najít informace i v článku České nanofiltry jdou na dračku, domácí výrobci jsou profesionálové

 

Výzkum a vývoj

Pilířem našeho inovačního procesu je vlastní výzkum a vývoj, vhodně doplňovaný úzkou spoluprací s našimi partnery. Inovační aktivity probíhají paralelně s výzkumnou činností, a to s cílem udržet neustálé inovační prostředí, zabezpečit vysokou úroveň a konkurenceschopnost výzkumných projektů.

Klíčová je pro nás vždy komunikace s partnery a flexibilní přizpůsobení jejich požadavkům. Obecným cílem je tedy udržení vysokého standardu kvality a neustálé posilování důvěry našich partnerů.

Důležitým faktorem jsou také naše výjimečně dobré vztahy a dlouhodobá kooperace s celou řadou předních českých výzkumných a klinických pracovišť a ústavů, zejména v oblasti nanotechnologií a zdravotnických materiálů. Mezi naše hlavní partnery patří například Technická univerzita v Liberci.

Naše společnost je členem profesních sdružení

 • logo

Naši partneři ve vývoji a výzkumu

 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo

Specializovaná nabídka služeb pro výzkum a vývoj - upgradujte svůj projekt s pomocí naší technologie

Více informací

Pomáháme

Zapojili jsme se do humanitární pomoci například po explozi v Libanonu nebo po vypuknutí války na Ukrajině.

V srpnu 2020 jsme se zúčastnili humanitární pomoci po explozi v Bejrútu.

Humanitární pomoc Libanon

Podporujeme také školáky v Tanzánii.    Pomoc veterinárním klinikám je další z našich aktivit.
Tanzánie Veterina

Tradičně pak spolupracujeme na humanitárních pomocích i s nadacemi, zde například s ADROU.                                                                                      

 

 

Kontakt

Grade Medical s.r.o.

Statutární adresa: náměstí Sítná 3105, 272 01 Kladno 2 – Kročehlavy

IČ 645 777 32, DIČ CZ645 777 32

E-mail: obchod@grademed.cz

Hlášení nežádoucích příhod StopBac: hlaseni@stopbac.cz

Management